1. Загальні положення

1.1 .Типові правила користування бібліотеками В Україні, розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями.

2. Правила користувачів

2.1. Кожен громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

- одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходження документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читацькому залі не обмежується;

- користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувачів може бути продовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів;

- довідкові видання, періодика, а також видання одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі;

- у разі відсутності бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін;

- особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом.

3. Обов’язки користувачів

3.1. для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і дають відомості для читацького формуляра. Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки.

3.2. користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них. При одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, і вразі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекарю, який зобов’язаний зробити на документах помітку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документі дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив бібліотечний документ, повинен замінити його рівноцінним документом, або відшкодувати його ринкову вартість.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки не повнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

3.6. Користувач який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідування на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити не дозволяється

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати у користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створені при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- урахувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь – якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 366

Коментарi